Algemeen

 

 De Christengemeenschap Leeuwarden
Galileakapel

Tot begin februari: expositie van Everdien van der Meer.

Schilderij 1

Ga naar de expositie

Historie

Ons kerkgebouw staat op de plaats van het vroegere Franciscaner Gallileaklooster, achter het laat-middeleeuwse gerechtsgebouw de Kanselarij. Eind 16e eeuw – na de beeldenstorm in 1568 – werd de kerk van dit klooster aangepast voor de hervormde eredienst. Tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw hadden de schippers hier hun dienst, gezeten op zelf-meegenomen aardappelkistjes. In de volksmond heette het bouwwerk toen het Aardappelkerkje. Na diverse andere gebruiksbestemmingen werd in 1987 de sloop verhinderd nadat onze gemeente onder leiding van mevrouw Lantsheer het gebouw aankocht als cultusruimte. Daarvoor was sinds de eerste dienst Leeuwarden in 1956, door Jacobus Knijpenga in meerdere ruimtes gecelebreerd, variërend van huiskamer tot Nutsgebouw. Vanuit de gemeente Leeuwarden ontstonden later de gemeentes Groningen en Meppel.

Sinds maart 2010 is de heer Bart Hessen waarnemend geestelijke. Naast de regelmatige cultische activiteiten vinden ook culturele bijeenkomsten plaats, evenals gespreksavonden en cursussen.

De gemeente telt ongeveer 100 leden en belangstellenden.

Waarnemend geestelijke: de heer Bart Hessen, telefoon: 0594 – 659 558

Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Contact Adres

Droevendal 9
8911 KK Leeuwarden
Contact via: 06 2349 5505

leeuwarden@christengemeenschap.nl