Ons programma

 Op dit moment is ons gemeentebericht er alleen in digitale vorm. Wij zijn bezig met het vormen van een nieuwe redactie en kunnen je daarom alleen zo van onze activiteiten op de hoogte stellen.

Als wij al op de hoogte zijn van je emailadres krijg je ons bericht toegemaild. 

De meest actuele versie in pdf vind je hier.(Lijdenstijd tot en met Pinksteren 2019, 24 maart t/m 11 juni) 

En hier een beknoptere versie met alleen de data en tijden van diensten en evenementen (Agenda gemeentebericht Lijdenstijd-Pinsteren 2019)

In de gemeenteruimte zijn momenteel stijgbeelden gemaakt door Roelant de Vletter te zien. Meer info over de achtergronden van deze beelden op stijgbeeld.nl

Eind mei staat een miniconferentie met een kunstzinnig evenement en workshops gepland. “De ware weg, het mysterie van het onvolmaakte met als ondertitel “vallen en opstaan“. Op dewareweg.wordpress.com vind je de meest actuele informatie.

Begin september organiseren wij een conferentie over natuurwezens in Duitsland. Meer info hierover en aanmelden op natuurwezensontmoeten.wordpress.com.

Zodra wij het weer kunnen aanbieden geldt:  

Als je als lid of belangstellende geabonneerd bent op de gemeenteberichten krijg je
4 x per jaar de
  gemeenteberichten en het landelijke kwartaalblad ‘In Beweging’ per post toegestuurd. ‘In beweging’ is een uitgave van het Nederlands-Vlaamse bewindsgebied van De Christengemeenschap. 

Mocht je dan geïnteresseerd zijn in de activiteiten van onze gemeente en ons gemeentebericht en ‘In Beweging’ op papier willen ontvangen, stuur dan een mailtje ons met daarin vermeld deze wens en je adresgegevens. Gebruik daarvoor het webformuliertje onderaan onze beginpagina.

Voor de gemaakte onkosten voor drukwerk en verzending vragen wij een (vrijwillige) bijdrage van € 35,00 per jaar.