Programma

  

Als u (als lid of belangstellende) ‘geabonneerd’ bent op de gemeenteberichten krijgt u 
4 x per jaar de
   gemeenteberichten en ‘In Beweging’ per post toegestuurd. ‘In beweging’ is een uitgave van het Nederlands-Vlaamse bewindsgebied van De Christengemeenschap.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze gemeente, belangstellende willen worden en dus het gemeentebericht en ‘In Beweging’ op papier willen ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar leeuwarden@christengemeenschap.nl met daarin vermeld uw wens en uw adresgegevens.
Voor de gemaakte onkosten voor drukwerk en verzending vragen wij een (vrijwillige) bijdrage van € 35,00 per jaar.

Bekijk een uittreksel uit het gemeentebericht via de volgende link: Gemeentebericht winter 2018-2019 Agenda winter 2018-2019.

De agenda met data en tijden voor de Mensenwijdingsdienst en de Zondagsdienst voor de kinderen vind u in: Agenda winter 2018-2019.