ANBI

Aftrekbaarheid van uw bijdragen en giften

De Christengemeenschap gemeente Leeuwarden is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen en giften, in overeenstemming met de regels voor de inkomstenbelasting, bij uw aangifte kunnen worden ingevoerd als aftrekpost. Ook hoeven er bij legaten geen successierechten betaald te worden.
Bij uw belastingaangifte wordt als regel een drempel gehanteerd bij het aftrekken van giften. Het bedrag boven de drempel wordt bij de berekening in mindering gebracht van uw belastbaar inkomen. Deze drempel kunt u vermijden door een onderlinge overeenkomst voor een periodieke gift aan te gaan met onze gemeente. Hierdoor kunt u het volledige bedrag aan giften fiscaal aftrekken. Wel hanteert de belastingdienst een minimumbedrag van € 100 per jaar om hiervoor in aanmerking te komen.
Het formulier periodieke gift en verdere informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester.

Wilt u meer weten over het financiële reilen en zeilen van onze gemeente? Leest u dan de Financiële brochure 2018.

U kunt de penningmeester bereiken:
per e-mail: leeuwarden@christengemeenschap.nl
of telefoon: onbekend.
of postadres: onbekend.

 

De penningmeester stelt de gegevens met betrekking tot de ANBI beschikbaar.

Hierin vindt u gegevens voor uw belastingaangifte, een korte verantwoording van het gemeentewerk, de belangrijkste cijfers uit de exploitatie over het jaar 2017 en een globale begroting voor 2018.

Om de gegevens in te zien: klikt u op Anbi info voor belasting 2018

Wat er vorig jaar met uw geld is gebeurd, kunt u lezen in: Anbi Jaarverslag 2019.