Print this entry

Galilea Nieuws

Stille week 2021:

Dit evenement heeft plaats gevonden:

Elke dag van de stille week een inhoud in je mailbox

 

Ook iets bijdragen?

Als je bijdragen hebt, mail deze dan naar Nina Luijken.  Kijk onder aan deze pagina.

Als je je naam bij je bijdrage vermeld wilt hebben vraag hier dan om. Anders verschijnen de bijdragen zonder vermelding van de naam van de inzender.

Pasen 2020

Peik Pietersma wil ons een belevenis toevertrouwen die qua thema thuishoort bij het gedenkmoment elk jaar op 4 mei. Dit moment vindt altijd plaats in de cultische paastijd en grijpt terug op dood en geweld. Het wordt altijd met grote aandacht in ons land gevierd. De laatste jaren vindt daar ook metamorfose plaats doordat de thematiek minder verbonden is geraakt met de Tweede Wereldoorlog en algemener is geworden en ook naar andere situaties kijkt. Je hoopt altijd dat zinloos geweld ergens toch niet zinloos blijkt te zijn maar een stap is op de pijnlijke weg van de wording van de mensheid. Het is bemoedigend dat die boodschap door de jaren heen sterker aan het worden is. Daarin verschijnt iets van de opstandingswerkelijkheid die de dood in zich omvat en het tot nieuw leven verwandelt.

Het stuk van Peik was dus oorspronkelijk bedoeld voor na een mensenwijdingsdienst in de Paastijd en zou gesproken zijn geweest. Door de maatregelen vanwege de coronacrisis gaat dit niet en daarom verschijnt het nu in deze vorm. In de woorden van de vertelling kun je ook de verwandelende kracht van de opstanding voelen .

Peik zelf hierover in de mail waarin hij het verhaal aanbiedt;
Denkend aan een gesprek over het verhaal dat ik kort geleden met iemand anders heb ik gedacht dat dit ook een opstandingsverhaal is. Een opstanding die ook vanuit onszelf, vervuld van Christus, kan gebeuren.

Hier is zijn bijdrage: Pijnlijke runen

Lijdenstijd 2020

Sakura’s in Washington DC- Arjen van der Horst

Korte beschouwing bij de lijdenstijd van 2020- Bastiaan Baan

Van verschillende kanten en onafhankelijk van elkaar werd geattendeerd op het werk van Thomas Mayer. Lees en bekijk Rondbrief Thomas Mayer en Corona daagt ons uit

Vorige bijdragen waren tot Advent vorig jaar!

Advent 2019:

Mooi artikel van Ms.Tish Warren, Anglicaans priester in de USA. Zij pleit voor het vieren van een echte Advent en verwijst naar de Kersttijd die twaalf dagen duurt: Want to Get Into the Christmas Spirit? Face the Darkness (NewYorkTimes, 30 november 2019)

In de dienst van 1 november, Otsje Nasj van Nicolai Kedrow,hier een You Tube opname 

Zomer 2019:

Naar aanleiding van gesprek na de dienst van zondag 8 september: Tekst van het gedicht van Ida Gerhardt “De Gestorvene”:

Zeven maal om de aarde te gaan/als het zou moeten op handen en voeten/Zeven maal, om die éne te groeten,/die daar lachend te wachten zou staan./Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,/schraal in de kleren, wat zou het me deren,/kon uit de dood ik die éne doen keren./Zeven maal over de zeeën te gaan /zeven maal, om met z’n tweeën te staan.

van Ida Gerhardt, uit: De Japanse visser

13 augustus 2019 naar aanleiding van wapengeweld in USA: The Religious Hunger of the Radical Right    (New York Times 13-08-19)

Hemelvaart 2019:

Hemelvaart 2019 wandeling Stadsklooster

Het Stadsklooster had op Hermelvaartsdag een wandeling gepland waarbij de Galileakapel werd bezocht. Op het grasveld van ons hofje waren spiegels opgesteld die de beelden van de wisselvallige lucht en het licht opvingen.

De deelnemers aan deze wandeling bekeken onze kerkruimte en zeiden onder de indruk te zijn van de innigheid en de sfeer die zij voelden.

Hier vind je de berichtgeving over het evenement in het Friesch Dagblad: stadwandeling-skywalks-laat-een-ander-leeuwarden-zien

Info over het Stadsklooster: nu-ook-stadsklooster-in-leeuwarden

Paastijd 2019 :

Tijdens de conferentie “De ware weg” op 25 en 26 mei is een gedicht van Novalis voorgedragen Wenige wissen das Geheimnis der Liebe“. HIER vind je de volledige tekst.

Het citaat van Franz Kafka waaraan de conferentie haar titel te danken heeft gehad vind je hier: Der wahre Weg

In de cultische toespraak van 9 mei genoemd:

Verlosserachtige figuur: De komst van Joachim Stiller Hubert Lampo, geschreven 1958-1959

Terugkeer uit de dood, George Ritchie ( BDE)

De autobiographie van Judith von Halle heet Schwanenflügel

Lijdenstijd 2019:

Tentoongesteld in de bovenruimte waren stijgbeelden van Roelant de Vletter 

Op de beginpagina van onze Leeuwarder gemeente stond het volgende gedicht: Vida Triste  (J.J.Slauerhoff, het Fries is van Nynke Laverman)  

Ivige drôvens ferneare/Moat elts dy’t him te bot oan ’t leavjen wijt/ Nea wie myn hert by staet te kearen,/De leafde dy’ t troch de siel snijt

Gedoemd om droevig te leven/Wordt ieder die te veel liefheeft/ Nog nooit hield mijn hart het tegen/ De liefde die groot verdriet geeft. 

hier is (op You Tube) een opname waar Nynke Laverman het hele lied zingt

Het licht van Martinus Nijhoff   werd gebruikt in de toespraak tijdens de dienst op Goede Vrijdag.

Maria Magdalena, volgens het schilderij van Quinten Matsys,  kwam voor in het gesprek na de dienst van woensdag in de Stille Week n.a.v. de zalving in Bethanië

The Moral Peril of Meritocracy New York Times 6 april 2019  en Rudolf Steiner GA97 “Die Bergpredigt”over het lijden van de mensheid 

Het uur U van Martinus Nijhoff   werd gebruikt in de toespraak tijdens de dienst op Palmzondag) 

 

Heb jij ook een bijdrage voor de Leeuwarder pinwand?

Mail Nina Luijken luijkenina@gmail.com. een berichtje (liefst met een werkende link naar wat je geplaatst wilt hebben of een document in de bijlage van je mail) 

We hebben een paar spelregels:

Doel is attent te maken op iets in de wijde wereld dat verwantschap heeft met de Christelijke impuls, de ontwikkeling van de mens, omgaan met medemens en aarde, iets met de feesttijd waarin we ons nu bevinden  kortom iets wat je in verband brengt met wat volgens jou past bij het doel dat de  Christengemeenschap dient.  

Als er problemen met auteursrecht kunnen optreden kan je bijdrage helaas niet geplaatst worden.  Ook niet als er geen duidelijk verband met deze website aanwezig is of alleen maar reclamedoeleinden dient.

Na enkele maanden wordt je bijdrage misschien weer verwijderd.  Als je vindt dat die toch nog op deze site hoort te staan stuur die ons dan opnieuw toe.

Geen onwellevende inhoud of meningen en dit platform niet gebruiken om discussies over het gemeenteleven te ventileren. 

We gaan ook geen online discussies aan over al dan niet plaatsen van voorgestelde inhouden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *