Kinderdienst

 De Zondagdienst voor de kinderen kan alleen doorgang vinden wanneer er minimaal twee kinderen aanwezig zijn. 
Wanneer u uw kinderen aan de Zondagdienst wilt laten deelnemen, wilt u dat dan ongeveer een week van tevoren doorgeven aan

Johannes Luijken, tel: 06 167 90 238
of Hinke de Boer, tel: 06 23 49 5505

De Zondagdienst voor de kinderen kan alleen plaatsvinden op die zondagen waarop een Mensenwijdingsdienst is geprogrammeerd. Voor deze data: zie Agenda winter 2018-2019.

Verhaal op zondag

Deze momenten zijn speciaal voor kinderen.
Ouders, grootouders en iedereen die van verhalen houdt, mag ook komen luisteren.

 

De zondagdienst voor de kinderen is geschikt voor jongens en meisjes vanaf hun 7e levensjaar.

 

 

Over Religieuze opvoeding

Tweemaal per maand, op zondagochtend, verwachten we de kinderen vanaf klas 1 (groep 3) om 9.10 voor een verhaal en om te zingen, voorafgaand aan de zondagsdienst voor de kinderen, die om 9.45 begint. Het verhaal past bij de tijd van het jaar.

Afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden kunnen we de groep splitsen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen we immers andere inhouden vertellen en met hen in gesprek komen, anders dan met de jongere kinderen.

 Voor peuters en kleuters kunnen we – als men dat op prijs stelt  – op zondag een speciaal vertelmoment invoegen. En mochten ouders de Mensenwijdingsdienst om 10.30 willen meemaken, dan kunnen we zoeken naar een vorm van kinderopvang. Hiervoor is uiteraard enige samenwerking en goede wil nodig.

 Voor inlichtingen, ideeën of andere reacties: 

Hinke de Boer,06 23 49 5505   ddeboer11@hotmail.com

U vindt tevens informatie in de Folder Godsdienstlessen 2017