Kinderdienst

 De Zondagdienst voor de kinderen kan alleen doorgang vinden wanneer er minimaal twee kinderen aanwezig zijn. 
Wanneer u uw kinderen aan de Zondagdienst wilt laten deelnemen, wilt u dat dan ongeveer een week van tevoren doorgeven aan

Johannes Luijken, tel: 06 167 90 238
of Hinke de Boer, tel: 06 23 49 5505

Verhaal op zondag

Deze momenten zijn speciaal voor kinderen.
Ouders, grootouders en iedereen die van verhalen houdt, mag ook komen luisteren.

Zondag 28 oktober
  9.10 uur     Verhaal: (nog niet bekend)
  9.30 uur     Zingen
  9.45 uur     Zondagdienst voor de kinderen (zie boven)
10.00 uur    Afsluiting met iets te drinken en wat lekkers erbij
10.15 uur     Einde bijeenkomst

Zondag 25 november 
  9.10 uur     Verhaal: (nog niet bekend)
  9.30 uur     Zingen
  9.45 uur     Zondagdienst voor de kinderen (zie boven)
10.00 uur    Afsluiting met iets te drinken en wat lekkers erbij
10.15 uur     Einde bijeenkomst

De zondagdienst voor de kinderen is geschikt voor jongens en meisjes vanaf hun 7e levensjaar.

 

 

Over Religieuze opvoeding

Tweemaal per maand, op zondagochtend, verwachten we de kinderen vanaf klas 1 (groep 3) om 9.10 voor een verhaal en om te zingen, voorafgaand aan de zondagsdienst voor de kinderen, die om 9.45 begint. Het verhaal past bij de tijd van het jaar.

Afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden kunnen we de groep splitsen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen we immers andere inhouden vertellen en met hen in gesprek komen, anders dan met de jongere kinderen.

 Voor peuters en kleuters kunnen we – als men dat op prijs stelt  – op zondag een speciaal vertelmoment invoegen. En mochten ouders de Mensenwijdingsdienst om 10.30 willen meemaken, dan kunnen we zoeken naar een vorm van kinderopvang. Hiervoor is uiteraard enige samenwerking en goede wil nodig.

 Voor inlichtingen, ideeën of andere reacties: 

Hinke de Boer,06 23 49 5505   ddeboer11@hotmail.com

U vindt tevens informatie in de Folder Godsdienstlessen 2017

De agenda voor de Zondagdienst voor de kinderen, Mensenwijdingsdienst en bijeenkomsten vind u in de Agenda najaar 2018.