Muzikale inhouden in Stille Week 2022

Muzikale stemmingen voor Stille Week 2022:

In de Stille Week zijn er elke dag diensten. Na afloop is er een kleine muzikale bijdrage en bij voldoende deelname en animo misschien een kleine zangworkshop. Het geheel is in handen van Nina Luijken  Het is zo opgezet dat je er gemakkelijk aan mee kunt doen of deelnemen. Mocht er iets uitkomen dat tijdens de mensenwijdingsdienst op Goede Vrijdag al zingbaar is, dan kan dat gepland worden. Zo niet is dat geen enkel probleem. Het gaat tijdens de week erom in aanraking te komen met muziek die thematisch bij de stille week past. Ik wil je nergens toe verplichten en zet het daarom zo losjes op.

Het programma is beïnvloed door de Oekraïne- crisis en is om die reden onlangs nog een keer compleet gewijzigd.

Hier heb je een idee. Het is beslist meer dan we kunnen instuderen maar dat geeft ook niet. Fragmenten zijn ook mooi en ik laat het je ook graag alleen horen of er een beetje van proeven als de omstandigheden er naar zijn.

Gekozen is voor muziek rond de milleniumwisseling en 2011. Zoals ik wel vaker heb gedaan gaat het om muziek van Karl Jenkins. Uit The Armed Man van 1999- heel toepasselijk- en een zeer lieflijke song uit zijn Gloria van 2011: Lord and Master, omdat naast de compassie en het erbarmen afsmeken er ook de liefde zelf is en de bron ervan.

Hier even Wikipedia over The Armed Man:

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Armed_Man

Als er deelnemers zijn die willen zingen zou een traditioneel Otsje Nash, een Russisch Onze Vader heel mooi , verbindend en toepasselijk kunnen zijn.

Het geheel is vrij en kosteloos toegankelijk. Als het om zangliteratuur gaat neem ik bladmuziek op de bijeenkomsten mee. Vanwege de bescherming van de auteursrechten deel ik die niet uit. Het is vrij nieuwe muziek, vandaar.

Hier heb ik het thema uit Kyrie alvast voor je geneuried:

Thema Kyrie

Vanwege de akoestiek en de piano die ik nodig heb vinden de bijdragen plaats in de cultusruimte. Dus eerst de dienst, dan koffiedrinken boven in onze gemeentezaal en dan weer naar beneden voor de muziek.

Hartelijke groet van Nina