Gevolgen uitbraak coronavirus

by leeuwarden | 13 maart 2020 10:52

laatst bijgewerkt: 25 maart 2020 19.30 uur

Gevolgen uitbraak coronavirus

De noodmaatregelen van de Nederlandse overheid zijn van invloed op onze gemeenteactiviteiten. Deze pagina is gemaakt om daarover te informeren.

HIER is de meest actuele info van de rijksoverheid[1]

Meest recente brieven over de situatie

Brief van Dick Ratering, voorzitter gemeentebestuur aan de leden en belangstellenden van de gemeente Leeuwarden gevolgd door een brief van Ernst Terpstra aan alle leden en belangstellenden in Nederland en Vlaanderen

25 maart 2020

Beste leden en belangstellenden,

De wereld staat even op zijn kop, allerlei  gedragsregels worden van ons verwacht om de dreigende situatie enigszins hanteer baar te houden. De brief die u hierbij ontvangt is een brief voor alle gemeenten in Nederland. Wij zullen de richtlijn aanhouden om wel de diensten zoals vermeld in ons programma te laten doorgaan, met de strikte regels van 1 ½ meter afstand van elkaar, om de beurt jassen aandoen en bij vertrek weer aan doen (geen dringen bij de kapstok). Dus geen koffie drinken en nagesprek in de gemeente zaal. De koster zal de buitendeur open zetten, zodat we niet de klink allemaal hoeven aan te raken, kortom de veiligheid zoveel mogelijk in acht nemen om gezond deze tijd door te komen.

In het sociale is ons advies om, als het uitkomt een van de mede leden of belangstellende te bellen met de vraag “hoe het gaat”. Het isolement, van zoveel mogelijk thuis blijven is nu eenmaal voor de een makkelijker dan voor de ander.

We wensen u veel steun en hopelijk kunnen we elkaar die steun bieden die in deze tijd nodig is.

Met vriendelijke groet, Dick Ratering, Voorzitter

Deze brief is op 25 maart verstuurd via de emailrondzendbrief.

In de bijlage bevond zich de volgende brief van Ernst Terpstra, als vertegenwoordiger van de priesterkring belast met de coördinatie van de gemeenten in Nederland en Vlaanderen en cultische aangelegenheden:

landelijke brief Ernst Terpstra ivm corona-crisis 25 mrt[2] 

Verder nieuws

Er is een nieuwe berichtenpagina gemaakt

Vanwege alle beperkingen ben je misschien niet in staat naar onze diensten te komen. Om je toch wat op de hoogte te houden is er een nieuwe pagina ingericht die je bovenaan vindt in het menu. Die pagina heet Online preken en berichten over gehouden diensten. Wanneer je met je vinger of met de muis daarop komt  verschijnen daaronder de afzonderlijke berichten.

We moeten creatief worden om elkaar te betrekken bij ons gemeenteleven.

Je kunt deze berichten gerust afdrukken per post versturen of meenemen als je bij iemand op bezoek gaat die ook graag betrokken wil blijven en geen gemakkelijke toegang tot internet heeft.

Ook op onze digitale pinwand  zijn een aantal bijdragen verschenen die op verschillende wijze inspelen op de actualiteit.

Praktisch betekenen de maatregelen het volgende:

Gewijzigd, uitgesteld en/of afgelast zijn de volgende activiteiten:

Jeugdwijding en doop

De jeugdwijding van dit jaar gaat -helaas!-  niet door.

Onze jeugdwijdelingen zijn van harte uitgenodigd om een jaar later in 2021 dit feest in alle glorie alsnog te vieren. Ook de geplande doop van 5 april komt helaas te vervallen.

Wijziging huidig gemeentebericht

Daardoor is het gemeentebericht op dit punt ook gewijzigd. Op  de pagina Ons programma staat de gewijzigde versie. Of voor een directe link klik HIER[3]

Mensenwijdingsdiensten

De mensenwijdingsdiensten vinden plaats. Volgende restricties zijn in ieder geval tot 6 april van kracht en zeer mogelijk tot waarschijnlijk ook daarna nog: 

Er wordt geen communie uitgedeeld, er worden geen gemeenteliederen gezongen en er zijn geen bijeenkomsten na de dienst.

De diensten zijn toegankelijk onder voorwaarde dat je je houdt aan de volgende hygiënemaatregelen:

Er geldt nu volgens de regelgeving vanuit de regering een maximum aantal van 30 personen. Daar komt dan bij de noodzaak onderling 1,5 meter afstand houden. Daardoor is onze capaciteit verder beperkt en kunnen wij 16 deelnemers toelaten. In onze gemeente is dit meestal geen probleem maar we moeten hier dus wel op letten. Komen er naar een dienst meer dan 15 personen (plus de koster = 16) dan moet de situatie concreet ter plaatse geregeld worden. Dat kan betekenen dat je niet wordt toegelaten. Een oplossing kan zijn dat in dat geval de priester besluit een tweede dienst aansluitend aan de eerste te houden, maar deze oplossing kan zij niet op voorhand garanderen.

Kom niet naar de dienst als je je ziek of verkouden voelt, en vooral niet als je klachten hebt die op een Covid-19 besmetting zouden kunnen wijzen. 

Vermijd contact met de deurklinken. De buitendeur staat voor en na de dienst wijd open en de koster laat je de cultusruimte binnen zodat u de deurklink niet hoeft aan te raken. Na afloop doet de koster de cultusruimte open en zet deze vast.

De deur en de deurklink naar de sacristie niet aanraken.

Toiletgebruik is op eigen risico.

Om gedrang bij de garderobe te voorkomen kun je je jas aanlaten of meenemen de cultusruimte in. De koster kan je eraan herinneren afstand te bewaren of bij de garderobe even op elkaar te wachten. Volg alsjeblieft de aanwijzingen van de koster op. 

Hou je in de hal en in de cultusruimte aan de onderlinge afstand van 1,5 meter (tenzij u huisgenoten bent natuurlijk). Die afstand geldt in alle richtingen, dwz. niet alleen links en rechts maar vooral ook voor en achter.

Natuurlijk kun je ten allen tijde- ook tijdens de dienst- het kerkgebouw verlaten.  Wil je ook dan handcontact met de deuren vermijden? 

Geen gesprekken in de hal alstublieft- ook niet met de priester- maar in plaats daarvan buiten.

Als je hier moeite mee hebt: bedenk dat in de meeste omliggende landen alle kerkdiensten verboden zijn. In onsland vormen wij met onze Christengemeenschap een kleine minderheid binnen de geloofsgemeenschappen omdat wij qua aantal deelnemers niet onder het ingestelde verbod vallen. Wij houden ons hier aan de richtlijnen van overheid en RIVM. 

Verdere wijzigingen

De koorrepetities op de dinsdagavond komen tot nader order te vervallen. Daardoor kunnen de geplande uitvoeringen van het koor helaas ook niet plaatsvinden. 

Lees ook dit:

Overzicht dd. 19 maart van de situatie in de gemeenten van De Christengemeenschap wereldwijd

Onze priester over de coronacrisis:

Brief van Nina Luijken van 18 maart aan leden en belangstellenden inzake coronacrisis[4]

Oudere berichten hoe wij met de corona-pandemie omgaan:

Email van onze bestuursvoorzitter dd.17 maart aan gemeente inz coronacrisis[5]

Brief van 13 maart van bewindsdrager Ernst Terpstra  gericht aan alle leden en belangstellenden van gemeenten in Nederland en Vlaanderen, in samenspraak met voorzitter van het Landelijk Bestuur naar aanleiding van de Nederlandse overheidsmaatregelen genomen op 12 maart 2020

Landelijke brief ivm Corona-virus 28 feb 2020[6]

Deze brief is gemaakt toen de eerste besmettingen in Nederland opdoken. Inmiddels zijn de situaties die eind februari als mogelijkheid werden genoemd ook werkelijk ingetreden.

Hoe de informatie verder wordt gedeeld

Als je op onze standaard emailverzendlijst staat proberen wij jou ook via onze emailrondzendbrief op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Ontvang je onze rondzendbrief niet en wil je je nu daarvoor aanmelden?

Je ontvangt dan ons gemeenteprogramma en andere berichten, uitnodigingen e.d. en dus ook berichten als er evenementen worden afgelast.

Meld je hier aan:

Je naam (verplicht)

Je email (verplicht)

Onderwerp
aanmelden voor emailrondzendbrief

Je bericht
Ik meld mij hiermee aan voor het in het vervolg ontvangen van de emailrondzendbrief.

Op de pagina van welke gemeente van De Christengemeenschap ben je nu? Geef het juiste antwoord om aan te geven dat je geen robot bent. Dat scheelt ons een hoop ongewenste email.

Endnotes:
  1. HIER is de meest actuele info van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  2. landelijke brief Ernst Terpstra ivm corona-crisis 25 mrt: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/files/landelijke-brief-ivm-corona-crisis-25-mrt-2.pdf
  3. HIER: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/files/De-Christengemeenschap-Leeuwarden-Gemeentebericht-22-3-tot-en-met-26-april-2020.docx-2.pdf
  4. Brief van Nina Luijken van 18 maart aan leden en belangstellenden inzake coronacrisis: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/files/Brief-van-NIna-Luijken-aan-leden-en-belangstellenden-inzake-coronacrisis.pdf
  5. Email van onze bestuursvoorzitter dd.17 maart aan gemeente inz coronacrisis: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/files/Dick-Ratering-17-3-20-aan-gemeente-inz-coronacrisis-.pdf
  6. Landelijke brief ivm Corona-virus 28 feb 2020: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/files/landelijke-brief-ivm-Corona-virus-feb-2020.pdf

Source URL: https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/