Mensenwijdingsdienst

Zondag:
Woensdag:

10.30 uur (2 x per maand)
  9.15 uur (2 x per maand)

Voor de juiste data en tijden kunt u de Agenda najaar 2017 raadplegen.

De Mensenwijdingsdienst is voor iedereen toegankelijk vanaf de leeftijd van 14 jaar.