Mensenwijdingsdienst

Zondag:
Woensdag:

10.30 uur (2 x per maand)
  9.15 uur (2 x per maand)

In de komende periode zijn er gedurende de Stille Week om de dag extra Mensenwijdingsdiensten , aanvang 10.00 uur, op Stille zaterdag aanvang 10.30 uur. Data: 27, 29 en 31 maart. Na de diensten op 27 en 29 maart (evenals na die van zondag 25 maart) volgt een gesprek met het thema: het kruis in de mens. Na de dienst op Stille Zaterdag volgt een workshop: de kleur zwart. Meer details hierover vindt u in Gemeentebericht voorjaar 2018, op pagina 6.
Ook in de Hemelvaarttijd zijn er meer Mensenwijdingsdiensten dan gebruikelijk en wel op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei en op zondag 13 mei (beide diensten beginnen om 10.30 uur).

Voor de data en aanvangstijden van de overige Mensenwijdingsdiensten kunt u de Agenda voorjaar 2018 raadplegen.

De Mensenwijdingsdienst is voor iedereen toegankelijk vanaf de leeftijd van 14 jaar.
Let op: wij vinden het onwenselijk dat de Mensenwijdingsdienst verstoord wordt, bijvoorbeeld door mensen die na aanvang binnenkomen of door ongewenst bezoek. Daarom zijn wij genoodzaakt om bij aanvang van de dienst de deur van de kerk op slot te doen. Als u voor de aanvangstijd van de dienst arriveert, bent u van harte welkom. Komt u na aanvangstijd dan staat u helaas voor een gesloten deur.

Na de Mensenwijdingsdienst op zondag volgt een gesprek en/of inleiding over een bepaald thema. Voor de actuele informatie over de thema’s, kunt u de agenda raadplegen. (Zie boven)

Na de Mensenwijdingsdienst op de woensdagochtend volgt een cursus. Momenteel zijn we bezig met de bestudering van de voordrachten  van Rudolf Steiner over het Evangelie volgens Johannes.