Mensenwijdingsdienst

Zondag:
Woensdag:

10.30 uur (2 x per maand)
  9.15 uur (2 x per maand)

Voor de juiste data en tijden kunt u de Agenda winter ’17-’18 raadplegen.

De Mensenwijdingsdienst is voor iedereen toegankelijk vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Na de Mensenwijdingsdienst op de woensdagochtend volgt een cursus. Momenteel zijn we bezig met de bestudering van de voordrachten  van Rudolf Steiner over het evangelie volgens Johannes.