Kinderdienst

Op de volgende data is er een verhaal en kinderdienst:  11 en 25 maart, 1 en 22 april, 13 en 20 mei, 10 juni.

Op zondag 8 april vindt de jeugdwijding plaats in Leeuwarden. Deze jeugdwijding is een gezamenlijke viering voor de drie noordelijke gemeenten: Leeuwarden, Groningen en Meppel.

 

Over Religieuze opvoeding.

Tweemaal per maand, op zondagochtend, verwachten we de kinderen vanaf klas 1 (groep 3) om 9.10 voor een verhaal en om te zingen, voorafgaand aan de zondagsdienst voor de kinderen, die om 9.45 begint. Het verhaal past bij de tijd van het jaar.

Afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden kunnen we de groep splitsen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen we immers andere inhouden vertellen en met hen in gesprek komen, anders dan met de jongere kinderen.

 Voor peuters en kleuters kunnen we – als men dat op prijs stelt  – op zondag een speciaal vertelmoment invoegen. En mochten ouders de Mensenwijdingsdienst om 10.30 willen meemaken, dan kunnen we zoeken naar een vorm van kinderopvang. Hiervoor is uiteraard enige samenwerking en goede wil nodig.

 Voor inlichtingen, ideeën of andere reacties: 

Hinke de Boer,06 2349 5505   ddeboer11@hotmail.com

De agenda voor de Dienst voor de kinderen, Mensenwijdingsdienst en bijeenkomsten vind u in de Agenda voorjaar 2018.