ANBI

De penningmeester stelt de gegevens met betrekking tot de ANBI beschikbaar.

Hierin vindt u gegevens voor uw belastingaangifte, een korte verantwoording van de gemeentewerk en de belangrijkste cijfers uit de exploitatie over het jaar 2015.

Om de gegevens in te zien: klikt u op Anbi info voor belasting 2016.